خاطره 10

تو روز و روزگار من، بی تو روزای شادی نیست

تو دنیای منی اما، به دنیا اعتمادی نیست.................

.

.

جون مژی خلافشو ثابت کن. حالم خیلی گرفتست.

 

پریروز روز تولد 3 سالگی عشقمون بود. خیلی خوشحال بودم که کنارم بودی. خوشحال بودم که لبات میخنده. دیشب بدجور حالمو گرفتی.... چرا؟ نفهمیدم. خودتم نفهمیدی.....چند روز پیش گفتم درست مثل سه سال پیش که ساکت و بی سر و صدا اومدم تو زندگیت ساکت و بی سر و صدا میرم. گفتی نرو.  گفتم بغلم کن. نرفتم، موندم. 

موندم تا تو برای اولین بار بهم بگی خداحافظ... 

نوشت: (دیگه بمن زنگ نزن. مسخرم کردی. خداحافظ) و دلم شکست. 

/ 3 نظر / 14 بازدید