مسافرت

رفتید مسافرت. شمال و مشهد و ...

دو هفته است ک ندیدمت. دلم تنگ شده برات. دارید بر میگردید اما من دیگه طاقت ندارم. 

برگردی تا اخر تابستون نامزدی میکنیم. مامانم اذیتم میکنه. حرفاش طعنه هاش بهونه گیریاش دیونم کرده. 

کاش میفهمید من تو رو بخاطر اخلاقت بخاطر خودت خاستم نه بخاطر هر چیزی ک اون فکر میکنه

/ 0 نظر / 20 بازدید