یاد بگیریم...

یاد بگیریم که وقتی عاشق شدیم پای همه چیزش بایستیم

پای دیر امدنش، نیامدنش، ندیدنش، حتی نشنیدن صدایش

که حتی اگر مقصر بود بی تقصیر بدانیمش

اگر عاشق نبود عاشقش بمانیم

حتی اگر رفت بیادش وفادار بمانیم

عشق یعنی همین

/ 0 نظر / 10 بازدید