پرواز

یکی از همین روزها پرواز میکنم

میدانم که بهشت نزدیک است و قلبم سخت غمگین

در پس آرزوهای کودکانه من

 دنیا میخندید و هر گز نپرسید دخترک منتظر چه مانده ای پرواز کن!!!

گاهی بدون گناه گناهکاریم....

گاهی وابسته ایم و دلتنگیم...

گاهی با ترس همیشگی دست یکدیگر را گرم میفشاریم

گاهی بدون ترس عاشق می شویم و

همیشه از تنهایی میترسیم.

گاهی تنهای تنها بدون ترس عشق را ترک میکنیم.

گاهی دل عزیزمان را می آزاریم و گاهی مغرورانه دست رد به سینه اش میزنیم

اما همیشه تنهاییم

چه عاشق باشیم چه نباشیم

چه با هم باشیم چه تنها

همیشه تنهاییم.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید