خاطره 12

امسال سال چهارمیه که اولین بارون سال رو کنار هم تو بغل هم میگذرونیم.

دیروز که اولین بارون سال اومد عصر ک میخاستم از سر کار برم کلاس اومدی دنبالم. ی نیم ساعتی کنار هم بودیم. ناراحت بودی که اسمتو گذاشتم تو بلک لیستم. اما چ میشه کرد. دیونه بخاطر من ناراحت نباش. اینجوری برا من بهتره. اهنگ با تو از فرهاد جواهر کلام را دو دستی تقدیمت کردم. اخ ک چقد بوسه تو هوای بارونی میچسبه

داریم برنامه های خواستگاریمونو جور میکنیم ک تو کم کم با خانوادت صحبت کنی و بیان تحقیق بعدشم مزدوج شیم. تو میگی تا آخر محرم و صفر دیگه کارامونو کردیم و با همیم ولی دیونه بس که این کار ما عقب افتاده چشمم آب نمیخوره.

بعد کلاسم هر چند تا پل زرگری رفته بودمو میخاستم برم خونه زنگ که زدی برگشتم و اومدم جلو ستاره اومدی دنبالم. کلی با هم خندیدیم. دیونه روزام با تو خیلی زیبان. خیلی خوشحالم ک با همیم. خوشحالم ک باهم راحتیم مثل دوتا دوست. همیشه از رابطه ام همینو میخاستم. هر چند نوشته هامو نمیخونی ولی برا تو مینویسم. 

/ 0 نظر / 11 بازدید