با کش از عشق آویزانیم

گاهی اوقات حس میکنیم با کش از عشق آویزونیم، نگید برا شما اتفاق نیافتاده که غیر ممکنه...

بعضی وقتها از همدیگه ناراحتیم، دعوا میکنیم، گریه میکنیم، از هم گله میکنیم و شایدم تصمیم بگیریم از هم جدا بشیم. خلاصه تا می تونیم از عشق دور میشیم. دورِ دورِ دور...

بعد توی همون مکان دور دور از عشق، با ی کلمه، ی جمله، ی نگاه کوتاه، و شایدم چند لحظه سکوت... سریع به بغل همدیگه بر میگردیم آنچنان با سرعت این فاصله دور از عشق را بر میگردیم که با صورت میخوریم بهش... زخمی و کبود میشیم. دردمون میگیره ولی از اون درها که لذتبخشه میبریم. از اونا که شبا بهش فکر میکنیم و با لبخند میخابیم. میدونی پی میبریم که مقاومت این کش همون عمق عشقمونه که نمی پوکه و ولمون نمی کنه که بیخود و ول تو دنیا بچرخیم.

اما نکته فقط اینکه همیشه عاشقیم چه دور باشیم چه نزدیک. چه ناراحت باشیم، چه شاد، چه گریه کنیم و چه بخندیم. مهم همینه...

/ 1 نظر / 10 بازدید
sasa

متنت قشنگ بود یه جورایی ........